Všechny aktuality

Přihlašování do projektu zahájeno!

aktuality

8.06.2017

Dalo to spoustu práce, ale materiály pro vás už máme skoro hotové! Přes prázdniny dopilujeme poslední nedostatky a od září s nimi můžete začít pracovat.

Vytvořili jsme metodické materiály pro vás a pracovní listy pro vaše žáky o těchto pěti "vodních" tématech.

Pokud jste učitelem 1. či 2. stupně základní školy a chcete v průběhu školního roku 2017/2018 se svými žáky tyto materiály využívat, kontaktujte prosím lektorku ekologických výukových programů Mgr. Kateřinu Zemanovou, Dis. na e-mailové adrese katerina.zemanova@csop.cz.

Jedinou podmínkou účasti je váš závazek vypracovat během školního roku všech pět okruhů. Materiály vám budeme zasílat v elektronické podobě postupně. Vždy na základě Vaší stručné zprávy a fotodokumentace o vyplnění předchohího tématického okruhu Vám zašleme zadání následujícího okruhu. Po vypracování posledního pátého okruhu obdrží každý žák potvrzení o absolvování celého ročního projektu. 

Metodické materiály, pracovní listy, Deník záchranáře vody a orientační měrka průtoku vody pro každého žáka jsou poskytovány zdarma, jen za úhradu poštovného.

Přihlášení prosím zbytečně neodkládejte, usnadníte nám tím administraci projektu.

Autor: Mgr. Tereza Ptáčková
Kategorie:
Projekt: MŽP
MŽP