Téma pitné vody je v projektu rozděleno do pěti okruhů

I. Cesta vody k nám domů

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • z jakého zdroje pochází voda, která jim doma teče z kohoutku
 • kudy pitná voda teče, než se dostane do domácnosti a
 • jak vypadá a k čemu slouží vodoměr

II. Jak snížit spoteřbu vody doma

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • při jakých činnostech doma vodu používáme a kolik litrů jí denně spotřebujeme
 • při kterých činnostech vodou plýtváme a co můžeme změnit, pokud se chceme chovat ohleduplně k životnímu prostředí a
 • co je to "vitruální voda"

III. Jak snížit spotřebu vody ve škole

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • jak se vlastně množství spotřebované vody měří
 • že se za všechnu odebranou vodu musí platit a
 • že pokud spotřebujeme vody méně, šetříme hned dvakrát - životní prostředí i své peníze

IV. Jak využít dešťovou vodu

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • pro které účely je nezbytné používat pitnou vodu, a kde bychom ji naopak mohli úspěšně nahradit vodou dešťovou
 • kolik vody vlastně v blízkosti jejich školy naprší a
 • jak mohou zachycenou dešťovou vodu využít přímo oni sami

V. Čištění odpadních vod

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • čím je voda, která protekla naší školou nebo domácností zašpiněná a co bychom do odpadu rozhodně splachovat neměli
 • kam od nás vlastně odpadní voda odtéká a co se tam s ní děje
 • vyzkouší si, jak dobře dokáží špinavou vodu vyčistit oni sami.