Roční projekt Zachraň vodu s vodoměrkou je určen učitelům a žákům základních škol.

Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, přihlášeným do projektu, nabízíme kompletní metodickou podporu, díky které budou schopni provést své žáky cestou pitné vody od jejího zdroje přes domácnost a školu až po čistírnu odpadních vod.

V jaké formě je metodická podpora poskytována?

Učitelům postupně zašleme pět metodik, které obsahují souhrn informací o daném tématu včetně odkazů na literaturu a další zdroje, pracovní listy pro žáky včetně řešení a tipy na další aktivity, kterými se mohou při své práci inspirovat.

Pracovní listy pro své žáky si učitel jednoduše okopíruje z obrazové přílohy metodiky nebo si je v potřebném počtu vytiskne z přílohy e-mailu.

Žákům projekt Zachraň vodu s vodoměrkou nabízí možnost atraktivním a zábavným způsobem získat komplexní znalosti o pitné vodě. Ke každému tématu je pro ně připraveno několik pracovních listů, které si společně ve třídě anebo sami doma vypracují. Budou si lámat hlavu, diskutovat ve dvojici i ve skupině, měřit, zapisovat, pátrat, kreslit, fotit, vyrábět, počítat..... A při tom všem jen tak mimochodem získávat spousty informací o vodě.

Každý účastník projektu od nás dostane Deník záchranáře vody - barevné papírové desky, do kterých si bude vkládat vyplněné pracovní listy a své další záznamy.

Platí se za metodiky, pracovní listy a Deníky něco?

Neplatí. Materiály byly vytvořeny v roce 2017 díky podpoře Ministerstva životního prostředí České republiky a učitelům je poskytujeme zdarma.